Integritetspolicy

Allmänt

I denna integritetspolicy anges hur Ryan Städ & Hemservice AB samlar in, behandlar, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Policyn beskriver också de rättigheter du har och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor!

Ansvarig för behandling av dina personuppgifter

Ryan Städ & Hemservice AB, org.nr. 559296-5478 Dalagatan 2, 832 43 Frösön är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av dina personuppgifter.

Insamling och behandling av personuppgifter

Personuppgifter från kunder inhämtas muntligen via telefon eller mail alternativt skriftligen via offertförfrågan på vår hemsida.

Hur länge sparar vid dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi anser är nödvändigt för fakturaunderlag eller framtida bokningar alternativt när du meddelar oss att du ej önskar att vi sparar dina uppgifter längre.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vid bokning av våra tjänster så beroende på tjänst kan vi komma att dela dina personuppgifter med Skatteverket. Du kan även komma att få relevanta utskick från oss beroende på vad för typ av tjänst du anlitat oss för. Du kan avregistrera dig från våra utskick eller meddela oss att du ej önskar få utskick från oss.

Rutiner vid ett dataintrång?

Om ett dataintrång sker där personuppgifter riskeras att lämnas ut till orätta händer ska Drott göra följande åtgärder: – Underrätta Datainspektionen inom 72h efter det att överträdelsen har upptäckts. – Informera våra kunder om intrånget – Dokumentera intrånget och skriva rapport om händelseförloppet.

Dina rättigheter?

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig. Uppgifterna lämnas i form av ett utdrag ur vårt register. Om uppgifterna vi har om dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att vi rättar eller kompletterar dem. Du har under vissa förutsättningar en rätt ”att bli bortglömd”, dvs. att få de personuppgifter vi har om dig raderade.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan komma att göra ändringar i integritetspolicyn och den senaste versionen av policyn finns tillgänglig på vår hemsida.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om innehållet i denna policy eller om du vill komma i kontakt med oss angående vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på Ryan Städ & Hemservice AB, Dalagatan 2, 832 43 Frösön.

Tel: 063-554 22 66 Email: info@ryanstad.se

Vill du prata med oss istället?

Adress

Dalagatan 2

832 56 Frösön

Kontakta oss

063-554 22 66

info@ryanstad.se

Sociala medier